Reglement van de ICTRally

Natuurlijk komen er afspraken kijken bij een Rally. Om alles in goede banen te leiden, dient iedereen zich aan onderstaande regels te houden.

Voertuig
1. Minimaal 2 deelnemers per team (equipe)
2. De APK van de auto waarin wordt deelgenomen, moet minimaal geldig zijn t/m 9 oktober 2021
3. De auto moet minimaal WA-verzekerd zijn
4. Aanhangers en caravans zijn niet toegestaan
5. De auto mag niet voorzien zijn van delen die verder dan 10 cm buiten de auto steken
6. Onder een hoogte van 2 meter mogen zich op/aan de auto geen (scherpe) uitstekende delen bevinden die bij een eventuele aanrijding iemand zouden kunnen verwonden

Deelnemers
1. Alle deelnemers moeten minimaal 18 jaar oud zijn op de datum van de start. Dus ook passagiers/bijrijders
2. Alle deelnemers die achter het stuur plaatsnemen, moeten minimaal 2 jaar in het bezit zijn van een geldig rijbewijs. Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt. Deelnemers die hier niet aan voldoen, mogen wel als passagier meerijden
3. Het is ten strengste verboden om alcoholische dranken te nuttigen in de auto. Dit geldt voor alle teamleden, ook de mensen die niet rijden.

Verkeersregels
1. Het is ten strengste verboden om verkeersregels, snelheidslimieten en andere wetten en regels op wat voor gebied dan ook te overtreden
2. Het resultaat is nooit afhankelijk van snelheid en/of tijd
3. Aan de ICTRally mag alleen worden deelgenomen met door de Rijksdienst voor het Wegverkeer Nederland goedgekeurde auto’s

Inschrijven
1. Bij annulering wordt het inschrijfgeld niet gerestitueerd

Competitie-element
1. Er wordt een prijs uitgereikt aan het equipe met de meeste punten.

ICT Rally: het unieke netwerkevenement van de ICT-branche